Tefsir Linguistik, Tefsir Tematik

E vërteta dhe pavërtetësia

Thuaj: “E vërteta erdhi, dhe u zhduk e pavërteta. Vërtet, pavërtetësia është e prirë për të qenë e zhdukur”. (El-Isra 17, 81). “Ky është ndoshta…

Continue reading