Reflektime

Dobia e kryerjes së obligimeve fetare dhe preokupimit për njerëzit

“Allahu nuk e ngarkon askënd përtej kapacitetit që ka” (El-Bekare 2, 286) Shejh Hussain Abdul Sattar ka ofruar një shpjegim mahnitës të implikimeve të këtij…

Continue reading