Reflektime

Virtytet e Romakëve

“Elif, lam, mim. Romakët u mundën, në një tokë të afërt. Megjithatë, pas disfatës së tyre ata do të triumfojnë. Brenda disa viteve.” (Er-Rum 30,…

Continue reading